Disclaimer

Disclaimer

Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, filmpjes, illustraties en ander grafisch materiaal zijn eigendom van P & J Gevelbekleding B.V. en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

De eigendomsrechten gaan op geen enkele manier over op gebruikers die toegang hebben tot de site. De inhoud van de site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële/privé-doeleinden. Het is de bezoeker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van de beheerder.

 

Voor aanvragen en/of verdere informatie m.b.t. het copyright beleid, kan contact worden opgenomen met de beheerder van deze site.